Skip to main content

Juridisk information

Denna webbplats är tänkt som en introduktion till verksamheten GN Hearing. Läs den här texten innan du använder webbplatsen.
Genom att använda den här webbplatsen godkänner du de villkor som anges här. 

Om du inte accepterar villkoren ska du inte välja webbplatsen. 

Du kan ladda ner material som visas på denna webbplats endast för icke-kommersiellt och personligt bruk och förutsatt att du respekterar copyright, varumärken och andra meddelanden om äganderätt. 

Du får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera på något sätt innehållet på denna webbplats, inklusive text, bilder, ljud och video för antingen allmän eller kommersiell användning eller kommunikation, utan föregående skriftligt medgivande från GN Hearing.

Varumärkes ansvarsfriskrivning

Namn, varumärken, logotyper och ikoner som visas på denna webbplats får inte användas på något sätt utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från GN Hearing.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur GN Hearing bearbetar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med GN Hearings insamling, bearbetning och lagring av dina personuppgifter. Observera att om du har erhållit en specifik integritetsförklaring från GN Hearing (t.ex. vid användning av GN Online Services), hänvisar vi till den förklaringen för specifik information avseende lösningen som du använder. 
Din personliga integritet är viktig för GN Hearing. GN Hearing värnar om din integritet och principerna för utlämnande och etiskt bruk av personuppgifter. GN Hearing respekterar dina integritetspreferenser. Om du delar personuppgifter med GN Hearing kommer uppgifterna att hanteras i enlighet med denna policy. GN Hearings integritetspolicy omfattar GN Hearings webbplats(er) och appar. GN Hearing uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy i sin helhet.

 

Personuppgiftsansvarig

I denna integritetspolicy syftar ”GN Hearing”, ”vi”, ”oss” och ”vår” på GN Hearing A/S (ett bolag registrerat i Danmark som äger varumärkena Resound, Beltone och Interton). Vi kontrollerar insamlingsmetoderna och ändamålen för vilka dina personuppgifter samlas in och är ”personuppgiftsansvariga” i enlighet med tillämplig Europeisk dataskyddslagstiftning.   
Vi ingår i en företagskoncern (”vår koncern”), som omfattar affärsenheter i flera länder, vilket framgår på våra webbplatser www.resound.com, www.beltone.com och www.interton.com. 
Affärsenheten som ansvarar för bearbetning av dina personuppgifter (formellt kallad personuppgiftsansvarig) är:
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danmark
Danmark
Organisationsnr. 55082715
Telefonnummer +45 45 75 11 11

Dataskyddsansvarig

Om du har frågor eller synpunkter om dataskydd är du välkommen att kontakta dataskyddsansvarig (Data Protection Officer - DPO) via detta formulär eller per telefon på +45 45 75 00 00

Personuppgifter som vi samlar in

Vid hänvisning till ”personuppgifter” i denna policy avser vi information som är relaterad till dig och gör det möjligt för oss att identifiera dig, antingen direkt eller i kombination med annan information som vi har tillgång till. Dina personuppgifter kan exempelvis omfatta ditt namn, dina kontaktuppgifter, information knuten till köp eller information om hur du använder våra webbplatser och våra appar eller hur du interagerar med oss.
Vi samlar till exempel in dina personuppgifter när du använder våra webbplatser, appar, tjänster eller när du kontaktar oss. 
Data som vi samlar in
Vi kan samla in och bearbeta följande kategorier av information om dig:

A) Kontaktuppgifter 
När du gör ett hörseltest online eller söker en audionom nära dig kan vi komma att be om ditt namn, telefonnummer och din e-postadress för att kunna kontakta dig. Om du registrerar ett användarkonto på vår webbplats/när du köper våra produkter ber vi också om din adress för att kunna skicka produkterna till dig.

B) Hörseltest 
För att kunna genomföra hörseltest, kontakta dig via någon kommunikationskanal (inklusive telefon, e-post, brev osv.), för att diskutera testresultat, hörselvård, undersökningar och boka tid för hörseltest, kommer vi be om ditt medgivande för att samla in och bearbeta dina kontaktuppgifter och resultatet av ditt hörseltest. Medgivandet kommer även att omfatta rätten att dela uppgifterna med din audionom.

C) Användarnamn och lösenord
Ger dig åtkomst till dina profilsidor i våra webbutiker. 

D) Kommunikation mellan dig och oss, t.ex. e-postmeddelanden, brev, samtal, meddelanden och vår online chattjänst
Används för att rapportera och svara på problem och förfrågningar av alla slag. Används även för att distribuera information om GN Hearings produkter och tjänster. 

E) Information om betalningar 
Vid köp av produkter på GN Hearings webbplatser samarbetar vi med externa betaltjänstleverantörer. Vi har inte åtkomst till dina betalningsuppgifter. Vi hänvisar dig till betaltjänstleverantörens integritetspolicy.

F) GN Hearing IP-adressrapportering
GN Hearing använder din IP-adress (Internet Protocol) för att övervaka trafiken på webbplatsen och felsöka problem på våra servrar. Vi använder inte IP-adresser för att identifiera användare personligen. 

G) Användning av cookies
Vänligen se vår policy för cookies. Vår policy för cookies finns att läsa på våra webbplatser.

H) Appar 
I allmänhet samlar GN Hearing in aggregerad och anonymiserad data från alla aktiva appanvändare genom att analysera hur appens funktioner i allmänhet används. Informationen kan till exempel handla om hur mycket en viss funktion används och när funktionen typiskt aktiveras. Vi kan även se om volymreglaget används av de flesta användare, men vi kan inte se din personliga användning av volymreglaget.
Vissa av våra appar låter dig ta emot firmware-uppdateringar, hörapparatinställningar från audionomen och kundservicetjänster för att kunna få ut det mesta av dina hörapparater. Om så är fallet ber vi om ditt medgivande när appen installeras. Användning av appen är valfritt och ger dig fördelen och flexibiliteten att ta emot firmware-uppdateringar osv. men det innebär också att vissa av dina personuppgifter måste behandlas på det sätt som beskrivs nedan. Genom att använda appen tillåter du oss att få tillgång till och behandla informationen om dig nedan och din användning av appen. Hörapparatens serienummer, hårdvarans identifieringsnummer och programvaruversion, hörapparatens brukstid, enhetens typinformation och teknisk logginformation och platsuppgifter (när du har godkänt GPS-baserade tjänster). 
För att kunna ta emot hörapparatinställningar från din audionom måste du kontakta din audionom och underteckna ett medgivande. Vi hänvisar dig till integritetsmeddelandet som du fick när du gav ditt medgivande för finjusteringstjänster på distans.
Om du återkallar ditt medgivande kommer du inte att kunna ta emot firmware-uppdateringar för dina hörapparater via appen. Om du återkallar ditt medgivande för finjusteringsinställningar på distans kommer du  inte att kunna använda denna tjänst. Om du använder platstjänsten är du fri att slå av plats- och GPS-funktionen på din mobila enhet när som helst och förhindra insamling och behandling av informationen.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter från följande källa/källor:a) direkt från dig, t.ex. information som du matar in i appen eller andra formulär eller information som du tillhandahåller GN Hearing genom våra webbplatser; ochb) direkt från apparna och användning av webbplatserna. 

Syften och juridisk grund för bearbetning av personuppgifter

GN Hearing begränsar insamling, lagring och bearbetning av personuppgifter till situationer där det finns ett specifikt syfte. Med hänvisning till europeiska dataskyddsförordningen GDPR, har vi sammanställt de vanligaste syftena och några av våra aktiviteter associerade till dessa syften.

Vi bearbetar dina personuppgifter utifrån följande juridiska grund:
a) Artikel 6.1.a (Medgivande):
Exempelvis när du har valt att ta emot nyhetsbrev från oss, använder platstjänster i en app eller godkänner firmware-uppdatering av en app.

b) Artikel 6.1.b (Nödvändigt för att kunna uppfylla avtalet mellan dig och GN Hearing):
Exempelvis när det är nödvändigt för GN Hearing att bearbeta dina personuppgifter för att kunna sälja och skicka produkter till dig.

c) Artikel 6.1.f (Nödvändigt för att kunna uppfylla GN Hearings legitima syften) 
Exempelvis när GN Hearing lagrar vissa personuppgifter med syfte att administrera resurser i olika projekt.
Insamlade data om appanvändning är värdefulla för oss så att vi kan tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra tjänsterna som GN Hearing erbjuder. Informationen gör det dessutom möjligt att identifiera befintliga funktioner som behöver förbättras och utveckla nya appar. 
d) Artikel 9.2.a (uttryckligt medgivande)
Patientdata när GN Hearing lagrar data om fjärrinställningar eller online-hörseltest (inklusive ditt medgivande för att dela testresultat med en lokal audionom).

 

 Mottagare av personuppgifter

GN Hearing begränsar i allmänhet delning av dina personuppgifter och delar inte mer information än nödvändigt. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med:
• Audionomer, leverantörer, affärspartners och återförsäljare som vi samarbetar med för att bedriva vår verksamhet (bland annat serviceleverantörer, teknisk support, betaltjänster, webbutikleverantörer, analysleverantörer, leverantörstjänster och finansinstitut);
• Övriga samarbetspartners (t.ex. internetleverantörer);
• Koncernens affärsenheter;
• Myndigheter.
Vissa affärspartnerns och återförsäljare bearbetar personuppgifter på uppdrag av GN Hearing och får endast bearbeta dina personuppgifter i enlighet med GN Hearings instruktioner, vår sekretesspolicy och eventuella andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder. Dessa tredje parter får inte bearbeta dina personuppgifter för sina egna syften. När GN Hearing överlåter eller överför dina personuppgifter till tredje part som kan använda dina personuppgifter för sina egna syften, kommer sådan överlåtelse eller överföring endast ske om det görs i enlighet med gällande lagstiftning eller efter mottagande av ditt medgivande på förhand.
Emellanåt kan auktoriserade tredje parter behöva åtkomst till dina personuppgifter. Om GN Hearing exempelvis skickar en vara till dig behöver transportföretaget ditt namn och din adress. Vi begränsar strikt åtkomst från tredje part och användning av dina personuppgifter.
Vi kan komma att dela aggregerad information offentligt med företag, organisationer och privatpersoner utanför GN Hearing eller med våra samarbetspartners, som kan vara utgivare, annonsörer eller anknutna webbplatser. Vi kan till exempel komma att offentliggöra aggregerad information för att visa trender i den allmänna användningen av våra appar.
Om GN Hearing involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar, kommer vi att fortsätta att säkerställa sekretessen av mobilappens information och informera berörda användare innan informationen överlåts eller regleras av en annan sekretesspolicy.

 

Överföring till länder utanför EU/EEA

I största möjliga mån avstår GN Hearing från att skicka personuppgifter till länder utanför EU/EEA I vissa fall kan det dock vara nödvändigt.
Vi kan komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EEA. Sådan överföring kommer endast ske i specifika ovannämnda syften och vi kommer alltid att säkerställa att det finns lämpliga säkerhetsmekanismer på plats för sådana överföringar enligt nedan, antingen: 
a) Om landet/länderna enligt EU-kommissionen anses ha ett lämpligt skydd för personuppgifter eller använder Privacy Shield (EU-US); eller
b) Om landet/länderna enligt EU-kommissionen inte anses ha ett lämpligt skydd för personuppgifter, kommer vi att tillhandahålla lämpligt skydd för personuppgifter, antingen genom användning av ”Model Contracts for the Transfer of Personal Data to Third Countries”, publicerat av EU-kommissionen eller något annat avtal som godkänts av behöriga myndigheter. Du kan få mer information om avtalet genom att kontakta oss.

 

Lagringspolicy

Dina personuppgifter lagras under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan och för att uppfylla minsta lagringstid enligt gällande lag. 

 

Återkallande av medgivande

Vi informerar dig härmed om att du när som helst har rätt att återkalla ditt medgivande när bearbetning av dina personuppgifter är baserad på ditt medgivande. 
Observera dock att detta inte påverkar GN Hearings bearbetning av dina personuppgifter som har skett innan återkallandet av ditt medgivande. 
Du kan återkalla ditt medgivande genom att fylla i och skicka in detta formulär. I vissa appar kan du även meddela oss inifrån appen.

 

Avanmälan, avinstallation av appar och avslutande av prenumeration

Vi erbjuder användare möjligheten att avsäga sig ytterligare kommunikation från GN Hearing när information skickas ut via e-post. I slutet av varje e-postmeddelande finns instruktioner om hur man slutar prenumerera och blir borttagen från utskickslistans databas. GN Hearing ger även användare möjligheten att när som helst kontakta GN Hearing för att få personuppgifter borttagna från databasen eller sluta ta emot framtida elektronisk kommunikation.
Du kan stoppa all insamling av information via appen genom att helt enkelt avinstallera appen. Du kan använda standard avinstallationsprocess i din mobilenhet, motsvarande appbutik eller nätverk. Om du avinstallerar appen kommer all GN Hearings framtida insamling av information via appen att upphöra. 

Dina rättigheter

Som ansvariga för datahanteringen vill vi även informera om att GN Hearing har vidtagit alla lämpliga och nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa dina rättigheter. Vänligen observera att det kan finnas ytterligare villkor eller begränsningar till dessa rättigheter än de som anges nedan. 

Rätten till åtkomst
Du har rätten att begära åtkomst till alla personuppgifter om dig som vi har bearbetat samt ytterligare uppgifter i samband med bearbetningen.

Rätten till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som vi har lagrat. Det omfattar även komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Rätten till radering (rätten att bli bortglömd)
Under vissa förhållanden har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har lagrat.

Rätten att göra invändningar
Under vissa förhållanden har du rätt att när som helst göra invändningar mot vår bearbetning av dina personuppgifter. I synnerhet har du ovillkorlig rätt att invända mot att vi bearbetar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Rätten till begränsning
Under vissa förhållanden har du rätt att begränsa vår bearbetning av dina personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet
Under vissa förhållanden har du rätten att begära ett utdrag av dina personuppgifter i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa data till en annan personuppgiftsansvarig.

Utöva dina rättigheter
Du kan vidtaga åtgärder för att utöva dina rättigheter genom att fylla i och skicka in detta formulär
 

Säkerhetsåtgärder

GN Hearing skyddar personuppgifterna som du gör tillgängliga för oss. 

GN Hearing vill att du ska känna dig trygg och välinformerad när du använder våra webbplatser och appar. 
GN Hearing strävar efter att skydda GN Hearing och våra användare mot dataintrång, obehöriga ändringar, avslöjande eller förstöring av informationen som vi hanterar. I synnerhet:
• Vi använder stark kryptering för datakommunikation (128 eller 256-bit SSL).
• Vi reviderar våra rutiner för informationsinsamling, lagring och bearbetning – inklusive fysiska säkerhetsåtgärder – för att skydda våra system mot intrång.
• Vi begränsar åtkomsten till data från mobilappar till anställda hos GN Hearing, underleverantörer och agenter som behöver tillgång till informationen för att kunna bearbeta den åt oss. Sådan åtkomst regleras av stränga sekretessavtal och kan medföra disciplinära påföljder eller uppsägning om avtalen inte följs. 

 

Inge klagomål

Om du vill inge klagomål avseende GN Hearings bearbetning av dina personuppgifter vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige (DPO) (kontaktuppgifter finns i avsnitt 2).
Observera att du även har rätten att kontakta den danska datainspektionen Datatilsynet avseende klagomålsärenden som vi inte kan lösa. 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Telefonnummer +45 33 19 32 00
E-postadress: dt@datatilsynet.dk
Webbplats: https://www.datatilsynet.dk

 

Ändring av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras regelbundet och vid behov vid ändringar av tillämpliga lagar. Integritetspolicyn kommer alltid att innehålla information om datum för ikraftträdande av senaste version. Ändringar i sekretesspolicyn publiceras på GN Hearings webbsida och du blir även informerad om ändringar via allmänna appuppdateringar. Om ändringarna till denna integritetspolicy anses vara materiella och betydelsefulla kommer du att informeras uttryckligen om detta.  
 

Användarvillkor för mobilappar 

Användarvillkor
GN Hearings appar är avsedda att användas med GN Hearings trådlösa hörapparater. GN Hearings appar sänder och tar emot signaler från GN Hearing trådlösa hörapparater via utvalda mobilenheter för vilka apparna är utvecklade. Meddelanden om appuppdateringar ska inte inaktiveras och vi rekommenderar att du installerar alla uppdateringar för att säkerställa att appen fungerar korrekt och är uppdaterad. Appen är bara avsedd att användas med GN Hearings enheter. GN Hearing åtar sig inget ansvar om appen används på andra enheter. All ansvarsskyldighet för vare sig direkt eller indirekt användning denna app avsägs härmed. Information häri tillhandahålls ”i befintligt skick” och omfattas ej av någon garanti, varken uttrycklig eller underförstådd. Alla direkta, indirekta, särskilda skador eller följdskador eller ansvarsskylighet till följd av användning av denna app eller dess data avsägs härmed. 

 

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Denna webbplats kan innehålla utbildningsinformation i anknytning till vissa åkommor, fysiska tillstånd och motsvarande behandlingar. Sådan information får ej användas som underlag för medicinska diagnoser och behandlingar. Du bör uppsöka en läkare eller en annan kvalificerad vårdgivare innan någon behandling påbörjas eller om du har frågor som rör din hälsa, fysiska hälsa eller ditt medicinska tillstånd. GN Hearing tillhandahåller ej medicinska tjänster, sjukvård, sjukvårdsrådgivning eller liknande tjänster. GN HEARING GARANTERAR INTE FULLSTÄNDIGHETEN, KORREKTHETEN, ANVÄNDBARHETEN ELLER RIKTIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS. Användaren ansvarar för att verifiera all informationen är tillförlitlig.

På denna webbplats kan det förekomma länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls endast i informativt syfte. GN Hearing har ej kontroll över, relation med, eller ekonomiskt intresse i webbplatser från tredje part som denna webbplats kan ha länkar till. Vi rekommenderar att du använder eget omdöme och förnuft när du använder webbplatsen www.hearing.com samt relaterade och länkande webbplatser. Internet innehåller material som kan vara olämpligt eller sexuellt explicit material som kan uppfattas som kränkande, eller felaktig information som kan strida mot lagstiftning om upphovsrätt, förtal eller ärekränkning.

Om du köper varor eller tjänster från tredje part eller andra webbplatser är GN Hearing inte en part i transaktionen och har varken skyldigheter eller ansvar i samband med transaktionen. INGENTING PÅ DENNA WEBBPLATS KAN TOLKAS SOM PRODUKTGARANTI ELLER SOM TILLÄGG ELLER ANNAN MODIFIKATION AV PRODUKTGARANTI. BE DIN AUDIONOM/ÅTERFÖRSÄLJARE AV HÖRAPPARATER OM MER INFORMATION GÄLLANDE GN HEARINGS BEGRÄNSADE PRODUKTGARANTI.

GN Hearing kan inte garantera att filer som laddas ner från denna webbplats eller länkade webbplatser är fria från felaktigheter, virus eller andra destruktiva egenskaper. Du ansvarar för alla risker i samband med nedladdning av filer eller hämtning av information från www.hearing.com, relaterade eller länkade webbplatser. Du bekräftar att du har informerats om att du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din dator och dina filer mot radering, skadegörelse, korruption eller andra fel.