Orsaker till tinnitus

Det finns ett antal möjliga orsaker till tinnitus.

Orsaker till tinnitus

Skador på hårcellerna, vilket också orsakar hörselnedsättning, anses vara en av de vanligaste orsakerna till tinnitus. Tinnitus är också associerat med:
  • Degeneration av benen i mellanörat
  • Skador på öron, hals eller huvud
  • Neurologiska sjukdomar
  • Exponering för starka ljud
  • Biverkningar av läkemedel

Med undantag av ett litet antal fall av tinnitus som är medicinskt behandlingsbara, är orsaken till tinnitus inte relevant för valet av tinnitus behandling.
Klicka här för att läsa mer om hur tinnitus kan behandlas