Ditt stöd är avgörande

Ditt stöd betyder mycket för din vän eller familjemedlem under de veckor som följer efter en hörselundersökning och utprovning av en hörapparat.

Hjälp din vän eller släkting att återupptäcka ljuden

Din vän eller släkting måste vänja sig vid ett antal ljud som de inte har hört under en tid och har kanske glömt. Att vänja sig vid att höra igen kräver övning och tålamod. Även om det är spännande att återupptäcka ljud igen, kan det också vara överväldigande. 


Genom att ta tid att förstå vilken typ av hörselnedsättning och genom att lära några praktiska sätt att stödja, kan du hjälpa din vän eller släkting att ta de första viktiga stegen mot att återupptäcka vardagliga ljud.

Klicka här för att få tips