Tips för kommunikation

Genom att följa förslagen nedan kan du kommunicera mycket bättre med någon som har hörselnedsättning.

Du kan kommunicera bättre genom att: 

Tala tydligt och naturligt
 • Tala i normal samtalston. Att höja rösten gör det svårare att förstå vissa ord.
 • Tala i naturligt hastighet. Tala klart och tydligt så att orden urskiljer sig men inte så sakta att den naturliga rytmen förloras.
 
Sök lyssnarens uppmärksamhet
innan du börjar att tala
 • Innan du börjar att tala, se till att få uppmärksamheten av den du ämnar att tala med.
 
Vänd dig mot lyssnaren
 • När du talar till någon med hörselnedsättning, se till att de tydligt kan se din mun - särskilt i störande miljöer. De flesta har en naturlig fallenhet för att läsa på läppar.
 • Behåll ögonkontakten medan du talar.
 
Stå nära
 • Stå inte längre bort än ett par meter från den du talar med.
 • Om lyssnaren hör bättre på en sida, försök att stå på den sidan.
 
Använd kroppsspråket för att förstärka ditt tal
 • Vi kommunicerar mer än vi kanske tror genom ansiktsuttryck, gester och röstlägen.
 
Upprepa och omformulera om du missförstås
 • Om du behöver upprepa en mening, försök att använda andra ord som kan vara enklare att höra och förstå.
 • Om någon med en hörselnedsättning ansluter till samtalet, sammanfatta och uppdatera i korthet om ämnet.
 
Eliminera eller minska störande ljud i rummet
 • Minska bakgrundsljud så mycket som möjligt innan du börjar tala. TV, radio, luftkonditionering och även andra samtal kan verka störande för en person med en hörselnedsättning.
 • I störande miljö, tala direkt i lyssnarens öra med en lämplig ljudnivå (inte alltför högt).
 • Undvik att sitta på en trottoar eller nära ett öppet fönster nära trafiken. I stökiga miljöer såsom restaurang, välj en lugnt hörn före ett bord mitt i lokalen.
 
Använd dig av dessa enkla tips och du upptäcker snart att bra kommunikation inte behöver vara besvärligt. Kom ihåg -  lite extra omtanke hjälper långt för att den nya hörapparatbrukaren ska få ut det mesta av sina nya hörapparater.
Klicka här för att läsa mer om att besöka en audionom