Hur vi hör

Våra öron är bland kroppens mest komplexa organ. De levererar ljudvågor in i hjärnan där de analyseras och tolkas.

Ta en tur genom örat

Videon visar hur ljudvågor färdas genom örat - från ytterörat, via mellanörat till innerörat.

Steg 1 - Ytterörat
Ytterörat samlar in ljudvågor och leder dem in i hörselgången. Här förstärks de av kanalens tratt-liknande form och kanaliseras vidare till trumhinnan.

Steg 2 - Mellanörat
När ljudvågorna når trumhinnan, får de trumhinnan att vibrera vilket sätter kroppens tre minsta ben i rörelse.

Dessa ben i mellanörat kallas hammaren, städet och stigbygeln och de förstärker vibrationerna från hörselgången. Stigbygeln slår på ett membran som kallas "ovala fönstret". Detta membran förbinder mellanörat med innerörat.


Steg 3 - Innerörat
Innerörat består av spiralformade "snäckan" eller "cochlea" som är fylld med vätska som sätts i rörelse av ovala fönstrets ljudvibrationer. 

Snäckans vindlingar har omkring 20.000 mikroskopiska hårceller som omvandlar ljudvibrationerna till nervimpulser. Dessa impulser skickas sedan till hjärnan som i sin tur tolkar dem som meningsfulla ljud. Du hör. 

Klicka för en beskrivning av de tre etapperna i videon Stäng detaljerad beskrivning