Vad innebär hörselnedsättning?

Din hörsel mäts i en skala i decibel som jämförs med "normal" hörsel. Denna skala används för att utvärdera om du har en hörselnedsättning och i så fall i vilken utsträckning. Under din hörselundersökning kommer din audionom att testa din hörsel och presentera resultatet i ett audiogram (se nedan).

Nivåer av hörselnedsättning

Den här skalan visar på olika grader av hörselnedsättning (HL=Hearing loss).
 • Normal hörsel (<25dB HL)
 • Lätt (26-40dB HL)
  Du har problem med att höra och/eller uppfatta lågt tal samt tal i bullrig miljö.
 • Måttlig (41-55 dB HL)
  Du har problem med att höra och/eller uppfatta vanligt tal även på nära håll i tyst kontorsmiljö.
 • Måttlig till uttalad (56-70 dB HL)
  Du har problem med att höra och/eller uppfatta dagliga konversationer samt telefonens ringsignal.
 • Uttalad (71-90 dB HL)
  Du har problem med att höra och/eller uppfatta dagliga konversationer samt telefonens ringsignal. Du hör endast höga jud såsom högljudda röster, sirener och smällar i en dörr.
 • Grav (90+ dB HL)
  Du har problem med att höra ljud som motorcyklar och motorredskap.

Graden av hörselnedsättning är viktig vid val av hörapparat. Alla hörapparater passar inte alla grader av hörselnedsättningar. Läs mer om detta i  Hearing Aids.

Audiogrammet


Ett audiogram är en visuell presentation av din hörsel. Under hörseltestet markerar din audionom ditt resultat i audiogrammet.


Detta audiogram visar hörseln hos en person med normal hörsel:

 

 audiogram_normal_1

Detta audiogram visar hörseln hos en person med åldersrelaterad hörselnedsättning:

audiogram_loss_1

Din audionom använder resultatet från din hörselundersökning för att avgöra om du kan ha nytta av en hörapparat eller om du är i behov av någon annan medicinsk behandling.