Om hörselnedsättning

Hörselnedsättning är populärt förknippad med hög ålder. Även om dina risker att drabbas av en nedsättning ökar med åldern, så är en förvånansvärt hög andel av personer med hörselnedsättning mycket yngre än du tror. Trafik, maskiner, musik och TV bidrar till bullriga miljöer som kan orsaka hörselskador - i alla åldrar.