Om hörselnedsättning

Hörselnedsättning är populärt förknippad med hög ålder. Även om dina risker att drabbas av en nedsättning ökar med åldern, så är en förvånansvärt hög andel av personer med hörselnedsättning mycket yngre än du tror. Trafik, maskiner, musik och TV bidrar till bullriga miljöer som kan orsaka hörselskador - i alla åldrar.

Hörselnedsättning är inte ovanligt

Mer än 500 miljoner människor i världen lider av någon grad av hörselnedsättning. Du kan vara en av dem. Om du är, kan en hörapparat hjälpa dig att återfå hörseln så att du kan leva det liv du är van vid.
Lär dig mer om att diagnostisera och att förstå hörselnedsättning