5 tips på hur du vänjer dig vid hörapparater

Det krävs lite träning för att vänja sig vid att bära hörapparater, men du kommer snart att upptäcka att det blir naturligt.

Här är några tips på hur du använder dina hörapparater.

1. Att tala med andra 

Mänskligt tal är ett komplext ljud så du behöver lite träning till en början. Börja med att bära hörapparaterna i en välkänd miljö med någon vars röst du känner väl.

Kom ihåg att kommunikation kombinerar koncentrerat lyssnande med visuella ledtrådar. Var uppmärksam på ansiktsuttryck och gester så förstår du lättare. Placera dig framför den som talar. Om du känner personen väl, be att denne talar i normal samtalston och utan att skyla ansiktet med händerna. 

2. Olika miljöer

Vartefter du känner dig säkrare, börja använd dina hörapparater i olika miljöer - såsom på arbetet och i sociala sammanhang. Träna på att välja ut specifika ljud och röster och fokusera på dem.

På offentliga platser såsom i möteslokaler, sitt så nära talaren som möjligt. På caféer och restauranger, försök att sitta med ryggen mot bakgrundsljud såsom ett öppet fönster och trafik.

3. Radio och TV

För bästa resultat behöver du hitta det bästa avståndet mellan dig och TV'n.

Med dina nya hörapparater på, sitt mellan 2 och 4 meter från TV'n med volymen på en för andra normal nivå. Sen justerar du din position och ditt avstånd till TV'n för att hitta en för dig komfortabel ljudnivå.

Gör sedan samma sak med radion. Ju närmare du är och ju mindre bakgrundsljud du har omkring dig desto bättre hör du.

4. Telefon

Ibland kan dina hörapparater surra och tjuta när du talar i telefon. Om du bara bär en hörapparat, prova med att ta luren i andra örat.

I en del hörapparater finns en telespolefunktion som kan hjälpa dig när du talar i en vanlig telefon. Beroende på vilka hörapparater du har kan du streama ljudet från en smartphone så att du får ljudet direkt i hörapparaterna, eller ansluta till en telefonclip. 

5. Moderna hörapparater anpassar sig efter dina behov

Kom ihåg att det tar tid att vänja sig vid sina hörapparater och att de hjälper dig att återupptäcka din hörsel.

Lyckligtvis är dagens mest avancerade hörapparater lyhörda för individuella behov, både för hörandet och för komforten.

Genom att följa råden som du får av din audionom kommer du snart att upptäcka att det blir helt naturligt och trevligt att bära hörapparater .