Vad händer hos audionomen?

En fullständig hörselundersökning tar vanligtvis mindre än en timme. När det är över får du en klar uppfattning om ifall du har en hörselnedsättning, vilken typ det är och hur den kan avhjälpas.

Vad kommer audionomen att göra?

Din audionom kommer förmodligen att börja med att fråga dig några frågor om din allmänna hälsa och livsstil.

Därefter kommer hon titta i öronen för att undersöka hörselkanalen som går till trumhinnan. Hon kommer att leta efter fler ledtrådar till din hörselnedsättning. Undersökningen är helt smärtfri.

Det verkliga testet

För det verkliga testet kommer du att bli ombedd att bära hörlurar och lyssna på en rad olika toner för att utvärdera hur känslig hörseln är på olika frekvenser.

Testresultaten visas i ett audiogram, en graf som i de flesta fall kommer att presenteras för dig direkt efter testet.