Att besöka en audionom

Ett besök hos din lokala audionom för en hörselundersökning är det första steget du måste ta om du misstänker att du har en hörselnedsättning.

Ingen anledning att vänta

Det finns egentligen ingen anledning att vänta. Ett hörseltest är snabbt, enkelt och helt smärtfritt.

I de flesta fall kan din audionom ge dig resultat direkt efter testet och ge dig råd om hur du kan återupptäcka din hörsel.
Läs mer om hörselundersökning