• Om hörsel
  Mer än 500 miljoner människor i världen lider hörselnedsättning.

  Hörselnedsättning är inte nödvändigtvis relaterad till
  ålder, den kan ha många
  olika orsaker.

  Läs mer om tecken,
  symtom och behandling
  i detta avsnitt.

  Läs mer om hörselnedsättning