Det du kan göra

  • Du kan hjälpa ditt barn att blomstra


    Läs om hur du kan hjälpa ditt barn med hörselnedsättning lära, kommunicera och ta del av det som sker i omgivningen.

Bära hörapparater

Tillgång till adekvat ljud är en grundläggande förutsättning för tal- och språkutveckling. Se till att ditt barn har lämpliga hörapparater - och se till att hon eller han använder dem så mycket som möjligt.

Uppmuntra ditt barn att använda hörapparaterna

Under hela dagen är bäst. Det är viktigt att etablera positiva rutiner för isättning och urtagning av hörapparaterna. Det är också viktigt att uppmuntra och berömma.

Åtgärda återkoppling/rundgång

ReSound Up Smart™ hörapparater motverkar aktivt återkoppling (rundgång) för att minska störande tjutande ljud.
Om du märker av tjutande ljud bör du lämna in hörapparaterna för justering hos din audionom.

Språkinlärning


Att ge ditt barn ljudstimulans och exponering till tal och språk hjälper ditt barn
att lära sig språk.

Tala ofta med ditt barn

Tala tydligt med normalt tonläge nära barnet. Låt ditt barn vara delaktigt i konversationer.
Berätta om om det ni sysslar med och engagera barnet – det finns mycket att lära från vardaglig kommunikation.

Samtal ansikte mot ansikte är bra

Barn lär sig språk genom att titta på dina munrörelser och ansiktsuttryck och genom att lyssna. Massor av ögonkontakt hjälper ditt barn att interagera. Använd kroppsspråk och gester som komplement för att förstärka kommunikationen.

Stimulera tal- och språkutvecklingen genom interaktion

Lek, läs högt och lyssna till musik tillsammans med ditt barn så ofta som möjligt.

Överväg användning av hjälpmedel

ReSound UniteTM MiniMikrofon eller ett FM-system gör det lättare att höra tal i bullriga miljöer eller när du inte kan tala med barnet ansikte mot ansikte.

Arbeta med din audionom

Yngre barn har inte förmågan att kunna berätta om hörapparaterna fungerar perfekt. Du kan hjälpa ditt barns audionom se till att de gör det.

Det är du som är experten
Du tillbringar mest tid tillsammans med ditt barn än någon annan och därför har du den bästa möjligheten att kunna observera ditt barn och barnets hörsel.

För dagbok
Anteckna ditt barns beteende i en dagbok Anteckna i den dagligen och dela dina observationer med din audionom.

Är volymen i ditt barns hörapparater tillräckligt hög?
Observera noggrant hur barnet reagerar på ljud. Vänder sig barnet mot ljuden och verkar känna igen dig röst?

Är volymen i ditt barns hörapparater för hög?
Hur reagerar ditt barn på höga ljud? Börjar hon eller han gråta eller verka besvärad – eller vänder sig mot ljudet?