ReSound Up Smart – användning och skötsel

 • Behöver du hjälp med ditt barns hörapparater?
  Hitta praktisk information om allt från att sätta i och ta ur barnets hörapparater till daglig skötsel och grundläggande felsökning.

Använda ReSound Up SmartTM


Följ dessa enkla instruktioner för att sätta i och ta ur ReSound Up Smart

Sätta i barnets hörapparat
 1. Håll insatsen mellan tummen och pekfingret och för in den i barnets hörselgång.
 2. För insatsen hela vägen in i hörselgången genom att vrida den försiktigt fram och tillbaka.
 3. Vrid toppen på ljudslangen lätt bakåt och framåt så att den lägger sig i hudvecket ovanför hörselgången.
 4. Rör den upp och ned och tryck försiktigt för att se till att den sitter rätt i hörselgången.
 5. Se till att hörapparaten ligger bakom örat.
Ta ur ditt barns hörapparat
 1. Lyft örat försiktigt uppåt och bakåt med ena handen.
 2. Dra insatsen utåt och vrid den samtidigt framåt.

Rengöring och skötsel av ReSound Up Smart


Det är viktigt att hålla barnets hörapparater rena och torra för att de ska fungera optimalt.

Rengöra ditt barns hörapparat

Efter användning ska insatsen torkas ren med en mjuk trasa för att avlägsna fett och fukt.
Eller ta loss insatsen från hörapparaten och tvätta den i ljummet vatten. Torka den sedan men en trasa. Om vattenbubblor kommer ut från ljudslangen en ventilationshålet använder du en rengöringsblås för att blåsa ut bubblorna.
Använd den mjuka penseln som medföljer för att ta bort damm från mikrofonen (ljudöppningen). Rikta den nedåt vid rengöring.

Torka ditt barns hörapparat

Om hörapparaterna utsätts för hög luftfuktighet eller svett kan de torkas i en lufttät behållare med torkmedel (torkask) över natten.

Batteriskötsel

Emellanåt behöver du byta batterierna i ditt barns hörapparater. Batterierna håller i regel mellan tre och tio dagar innan de behöver bytas. Kom ihåg att stänga av hörapparaterna när de inte används för att minimera batteriförbrukningen. Information om batterityp som ditt barns hörapparater använder finns i bruksanvisningen. Använd alltid nya zink-luft-batterier som har en minimumlivslängd på ett år.

Byta batterier

 1. Öppna batteriluckan helt (se nedan). Ta ut det förbrukade batteriet.
 2. Använd verktyget för batteriluckan för att trycka ut batteriet.
 3. Förbered det nya batteriet. Ta av skyddsremsan och vänta två minuter för att låta batteriet aktiveras innan du sätter i batteriet i hörapparaten.
 4. Sätt i det nya batteriet med den positiva sidan i korrekt position.
 5. Stäng batteriluckan försiktigt.

Lås till batterilucka

För ditt barns säkerhet kan batteriluckan på ReSound Up Smart endast öppnas med ett specialverktyg. Beroende på modell har hörapparaten antingen en självlåsande batterilucka eller manuell batterilucka.

Modell 77/88 – självlåsande batterilucka
 1. Öppna batteriluckan så att apparaten sätts i AV-läge. Hörapparaten är fortfarande låst.
 2. Justera toppen av batteriluckan med öppningsverktyget (svart) med hålet på baksidan av hörapparaten nedanför volymkontrollen.
 3. Pressa spetsen vertikalt i hålet på baksidan av hörapparaten.
Viktigt:
 • Använd endast det medföljande verktyget för batteriet.
 • Håll hörapparaten på sidorna för att förhindra att batteriluckan öppnas.
 • Innan du för in öppningsverktyget ska batteriluckan vara avstängd.
 • För in verktyget rakt in i hålet för batteriet. Tryck eller vrid inte för mycket eftersom spetsen då kan skadas.


Modell 67 – manuell lucka med barnlås

Så öppnar du batteriluckan: Använd låsverktyget för batteriluckan (ljusblå), dra färgmarkeringen åt vänster (blå = vänster, röd = höger).
Så stänger du batteriluckan:
 1. Stänga batteriluckan
 2. Använd låsverktyget för batteriluckan (ljusblå), dra färgmarkeringen (blå = vänster, röd = höger) åt höger.

Testa batterierna med en batteritestare för hörapparater

Om barnets hörapparater saknar batterilampa kan du kontrollera batterierna med en batteritestare för hörapparater. Batteritestaren för hörapparater testar alla storlekar av batteri och visar resultatet på en digital display.
 1. Placera batteriet med rätt sida nedåt på testplattan (markeringarna på plattan och batteriet ska stämma överens).
 2. Pressa batteriet försiktigt mot den övre testkontakten. Håll inte batteriet mot kontakten längre än några sekunder.
 3. Tolka resultaten:
 • 80–100 %: batteriet är bra
 • 65–80 %: batteriet är svagt och kommer inte att hålla länge
 • Under 65 %: batteriet är för svagt för att kunna användas. Byt batteri omedelbart.


Använda FM-sko med ReSound Up Smart

Så här ansluter och kopplar du ifrån den integrerade FM-skon.


Ansluta/koppla ifrån audiosko eller integrerad FM

Ansluta audiosko och integrerad FM
 1. Justera toppen av audioskon eller integrerade FM-skon med räfflan ovanför batteriluckan och nedanför modellnumret.
 2. Väl på plats flyttas audioskon i riktning mot batteriluckan.
 3. Klicka försiktigt fast skon på hörapparaten.

 4. Koppla ifrån audiosko och integrerad FM
 5. Tryck och håll in knappen på framsidan av audioskon. För att koppla ifrån en FM-sko skjuter du luckan nedåt med nageln
 6. Ta försiktigt bort audioskon från hörapparaten

Felsöka ditt barns hörapparat

Här är några tips för hur du felsöker ditt barns hörapparat. Det finns ofta enkla lösningar för eventuella problem som uppstår. I annat fall bör du kontakta din audionom.

Felsökningsguide
SYMPTOM ORSAK MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Inget ljud
  Inte påslagen. Slå på genom att stänga batteriluckan
  Dött batteri. Byt batteri
  Batteriluckan kan inte stängas. Sätt i batteriet på rätt sätt
  Blockerad insats eller slang. Rengör insats eller slang
  Blockerat vaxfilter. Byt ut vaxfiltret eller kontakta din audionom
Svagt ljud
  Felaktigt isatt insats. Sätt i insatsen igen
  Blockerad insats eller dome. Rengör insats, byt ut dome, byt ut filtret
  Blockerad ljudöppning. Byt ut vaxfiltret eller kontakta din audionom
  Förändrad hörselkänslighet. Kontakta din audionom
  Vax i hörselgången. Kontakta din läkare
  För låg volym. Öka volymen eller kontakta din audionom

SYMPTOM ORSAK
MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Tjutande/rundgång
  Felaktigt isatt insats Sätt i insatsen igen försiktigt
  Felaktigt isatt dome Sätt i dome igen
  Vax i hörselgången Kontakta din audionom
  Justera återkopplingskontrollen Kontakta din audionom
  Ljudslangen sliten eller skadad Kontakta din audionom
  Anslutning till ljudslang lös Byt ut ljudslangen eller kontakta din audionom
  Hörapparatens inställningar inte korrekta Kontakta din audionom
Ljudet förvrängt/otydligt
  Dåligt batteri Byt batteri
  Felaktig insats eller dome Kontakta din audionom
  Hörapparaten skadad Kontakta din audionom
  Hörapparatens inställningar inte korrekta Kontakta din audionom
Den trådlösa funktionen fungerar inte
  Möjlig orsak – apparaten är i flygplansläge För Alera hörapparater med tryckknapp: :
Öppna och stäng batteriluckan.

För Alera hörapparater utan tryckknapp: :
Öppna och stäng batteriluckan två gånger inom 10 sekunder.

För alla Verso-enheter::
Öppna och stäng batteriluckan en gång.


Trådlös anslutning återaktiveras 10 sekunder senare. (om orsaken är flygplansläge).