Pediatrik  • De behöver inte gå miste om någonting

    De flesta barn med hörselnedsättning har nytta av förstärkning.
    Läs mer om ReSound UP Smart hörapparater

”Ditt barn har en hörselnedsättning”

Kanske har du precis fått den här informationen och undrar: Kommer mitt barn att kunna tala? Kommer mitt barn att få vänner? Kommer mitt barn leva ett normalt och lyckligt liv?

Svaret är ja.

Hörapparater eller andra förstärkande enheter kan hjälpa ditt barn att höra tal och andra ljud, förstärkta till rätt nivå för att kompensera för hörselnedsättningen.


Varje ord som barnet hör hjälper det att kommunicera, engagera sig i det som sker runt omkring och leva upp till sin fulla potential.

Så kan du hjälpa till

  • Delta i hörselkontroller för nyfödda.
  • Arbeta med ditt barns audionom
  • Få hörapparater till ditt barn (i vissa fall kan din audionom föreslå ett cochleaimplantat i stället).
  • Se till att ditt barn använder hörapparaterna så många timmar om dagen som möjligt.
  • Prata och lek med ditt barn. Det hjälper till att utveckla tal- och språkkunskaperna.

ReSound Up Smart

Här kan du läsa om ReSound Up™ Smart hörapparater och tillbehör för barn.
ReSound UP Smart