Tinnitusbehandlingsteknik

ReSound Unite är speciell undergrupp i ReSound Alera-serien. Utvalda modeller är utrustade med en avancerad brusgenerator och algoritmer baserade på våra audiologiska kunskaper om tinnitusbehandling.

Specialprogram i ReSound Aventa förvandlar ReSound Alera TS-hörapparater till avancerade tinnitusbehandlingsredskap. 

Nedan kan du se hur hörapparatsteknik tillämpas för att behandla tinnitus med ReSound Alera TS. Bläddra nedåt för att läsa mer om hur de olika teknikerna fungerar.

Funktioner  Tinnitusbehandlingsfördelar
Brusgenerator   Beprövad behandlingsmetod för tinnituslindring
Frekvensformare Brusgeneratorn skräddarsys för att ge optimal hörselkomfort och optimal tinnituslindring
Volymkontroll för brus
 Manuell kontroll av brusgenerator
Miljöstyrning Automatisk kontroll av brusgeneratornivåer i alla ljudmiljöer utan manuella justeringar
Amplitudmodulering
Skräddarsyr brusgeneratorn för maximal komfort
Strömmade ljudsignaler Flexibilitet för val av tinnitusbehandlingsljud

Brusgenerator

Brusgeneratorn skapar en slumpmässig signal med en platt spektraldensitet, vilket betyder att signalen har jämn styrka inom en fast bandbredd vid alla mittfrekvenser.

Frekvensformare

Gör det möjligt att konfigurera frekvenserna enligt användarens önskemål. Frekvensformaren gör det möjligt att justera hög- och lågpassfiltren för att anpassa brusets frekvensområden enligt användarens önskemål.

Volymkontroll

Den manuella volymkontrollen gör det möjligt för användaren att justera brusnivån efter egen smak. Volymkontrollens omfång kan justeras med anpassningsprogrammet ReSound Aventa för att begränsa användarens kontroll av brusvolymen.

Miljöstyrning

Automatisk justering av brusgeneratorns nivå beroende på sju akustikmiljöer:
  • Tyst
  • Tal med låg volym
  • Tal med hög volym
  • Tal vid låg volym med bakgrundsljud
  • Tal vid hög volym med bakgrundsljud
  • Buller med hög volym
Miljöstyrningen justerar automatiskt brusgeneratorns volym enligt omgivningen.

Amplitudmodulering

Amplitudmodulering av är skiftning i nivån av brussignalen medan övriga spektralkomponenter förblir enhetliga. Det är möjligt att välja olika moduleringsnivåer och -hastigheter enligt användarens preferenser. Aktivering av amplitudmodulering gör att brusljudet liknar ljudet från havsvågor.

Strömmande ljud

ReSound Unite minimikrofon gör det möjligt att sända ljud från olika källor trådlöst till hörapparaterna. Den gör det möjligt att använda valfri ljudkälla för tinnitusbehandling med RSound Alera TS.


Användaren kan spara valfritt ljud till en MP3-spelare, ansluta den till ReSound Unite minimikrofon via en stereokontakt och strömma ljudet direkt till hörapparaterna. Detta betyder att användaren har friheten att själv välja ljudsignalerna som fungerar bäst för tinnitusbehandlingen.