WindGuard

ReSounds WindGuard gör användning av hörapparater utomhus anmärkningsvärt bekvämt. Nyckeln är en unik tillämpning av dubbla mikrofoner.
Clean

WindGuard:
  • Detekterar och reducerar störande vindbrus
  • Bibehåller förstärkningen av andra ljud

Detekterar vindbrus med hög precision

På en hörapparat med två mikrofoner skapar vind som passerar apparaten tryckvariationer som skiljer sig mellan mikrofonerna. 

Detta gör det möjligt för Windguard att identifiera skillnaden mellan röstljud och brus inom samma frekvensområde. 

Dämpar förstärkningen dynamiskt

När inget vindbrus förekommer uppdaterar och lagrar hörapparaten kontinuerligt ingångsnivåerna för varje Warp-band. När vind sedan detekteras beräknar WindGuard den minskade förstärkningsfaktorn som krävs för att återgå till den sparade nivån för banden som påverkas av vindbrus. 

Vindbrusreduceringen anpassas således dynamiskt till brukarens specifika miljö vid den aktuella tidpunkten.

Resultatet 

Brukaren av hörapparaten får en bekväm och naturlig hörupplevelse, med svagt vindbrus i bakgrunden och optimal hörbarhet av andra ljud i miljön.

WindGuard-Figure6

ReSound Alera använder den senaste generationen av Surround Sound by ReSound inklusive WindGuard.

För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - The Technical Background eller WindGuard white paper.