Wide Dynamic Range Compression

ReSound var först med Wide Dynamic Range Compression (WDRC), det första förstärkningssystemet som kompenserar för ljudstyrkekänsligheten som ofta går hand i hand med hörselnedsättning.
Balance


Wide Dynamic Range Compression:
  • Gör svaga ljud hörbara
  • Gör höga ljud bekväma att höra
  • Ger en perfekt balans mellan hörbarhet och komfort
  • Skräddarsys för användarens behov

Hörselnedsättning och reducerat dynamiskt omfång

Svaga ljud kan inte längre höras när hårcellerna i innerörat som förstärker ljuden har skadats. Men du fortsätter att höra intensiva ljud på nästan samma sätt som personer med normal hörsel. 

Detta fenomen kallas reducerat dynamiskt omfång. Det betyder att olika ljudnivåer måste förstärkas med olika grader för att kompensera för förlorade svaga ljud utan att göra intensivare ljud obekväma.

Mer förstärkning för svaga ljud - mindre för intensiva ljud

ReSounds Wide Dynamic Range Compression tillämpar progressivt mindre förstärkning i takt med att ingångsnivåerna ökar. 

ReSound-systemets komprimeringsparametrar är noggrant utvalda för att kompensera för ökande ljudstyrka på ett sätt som efterliknar det mänskliga innerörats naturliga kompression. 

Detta omfattar låga och frekvensberoende kompressionströsklar, komprimeringförhållanden på upp till 3:1 samt syllabiska tidskonstanter.


Minimalt behov av manuell justering 

WDRC gör svagare röstljud hörbara medan intensiva ljud kan höras utan besvär. Bland annat innebär detta att användaren sällan behöver justera ljudvolymen eftersom intensiva ljud stannar inom toleransnivåerna. 

Utan WDRC kan intensiva ljud som personer med normal hörsel tolererar bli störande för användare av hörapparater. Exempel på ljud av detta är slag är spolljud från toaletten, någon som prasslar med en dagstidning, eller ett barn som skrattar högt i närheten..

WDRC-Figure-7

ReSound Alera använder den senaste generationen av Surround Sound by ReSound inklusive Wide Dynamic Range Compression.


För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - The Technical Background