Warp Processing

ReSound är den första och enda tillverkaren som baserar förstärkningen på en exakt modell av frekvensanalyser från innerörat. Tekniken kallas Warp Processing: denna unika frekvensanpassningsteknik är kärnan i Surround Sound by ReSound
Model


Warp Processing: 

  • Models the signal to replicate the way the ear breaks sound into distinct pitches
  • Forms the core for other sound treatment in the hearing aid
  • Är grunden till ett klart och distinkt ljud

Emulerar det naturliga örat


Warp Processing efterliknar sättet på vilket ett normalt öra analyserar frekvenserna i inkommande ljud och delar upp dem i distinkta tonlägen. 

Detta sker genom avkodning av frekvenserna och styrkan på ljudet på ett icke-linjärt sätt - precis som örat fungerar.

De flesta digitala frekvensanalysmetoderna ger en konstant bandbredd med enhetligt fördelning av banden. 

Warp Processing delar däremot in frekvenserna i 17 överlappande frekvensband som motsvarar Bark-skalan. (Bark-skalan använder det mänskliga hörsystemets kritiska bandbredd som skala.)

Timing är avgörande


Det tar tid för ljudet att ledas genom innerörat till hörselnervsystemet. Tiden beror på ljudets styrka och frekvens. 

Viktiga skillnader i timing kan utraderas vid förstärkning. Detta kan exempel göra det svårare för användarens hörselnervsystem att separera och analysera det inkommande ljudet. 

Warp Processing delar upp ljudet i tonlägen på samma sätt som det mänskliga örat. Det innebär att ljud med olika tonlägen och ljudstyrka når hjärnan i rätt följd vilket bevarar ljudets tidaspekt som hjälper hjärnan att analysera ljudet. 

Warp-Figure_2


ReSound Alera använder den senaste generationen av Surround Sound by ReSound inklusive Warp Processing.
För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - The Technical  Background.