NoiseTracker II

Noise Tracker II avlägsnar störande bakgrundsljud med hög precision tack vare vår avancerade ljudmodelleringsteknik. Detta ger naturligare ljud och bekväm och stressfri lyssning.
Clean


NoiseTracker II rensar ljudet:
  • Precis lagom bakgrundsljud filtreras bort för bekväm lyssning med minimal ansträngning
  • Röstljud påverkas inte
  • Naturlig ljudkvalitet bevaras

Ett till synes omöjligt problem

NoiseTracker II är en unik brusdämpningsalgoritm som löser ett till synes omöjligt problem: att separera röstljud från buller när båda signalerna i regel har energi med samma frekvenser. 

Och när många ljud har röstlika egenskaper och många delar av röstens tonlägen har bullerliknande egenskaper..


NoisetrackerII-Figure-4

Spektral subtraktion – på rätt sätt 

NoiseTracker II använder teknik som kallas spektral subraktion. Tekniken fungerar genom att subtrahera det korta bullerspektrumet från signalen och lämna kvar röstdelen. 

Men om röst och buller inte separeras med hög precision fungerar tekniken inte väl.

ReSounds NoiseTracker II kan använda spektral subtraktion tack vare att Environmental Classifier identifierar röst och buller med hög precision. 

På så vis reduceras störande bakgrundljud utan att röstsignalen påverkas. Och utan att ta bort för mycket bakgrundsljud så att miljön låter onaturlig.

ReSound Alera använder den senaste generationen av Surround Sound by ReSound, inklusive NoiseTracker II.

För mer information, ladda ner Surround Sound by ReSound - Teknisk bakgrund eller ReSound NoiseTracker II white paper.