Expansionen

ReSounds Expansion-teknik är unik och effektiv eftersom vi mäter den verkliga bruströskeln hos varje hörapparatsmodell och anger motsvarande expansionsparametrar. 
Clean

Expansion rensar signalen

  • Det sänker hörapparatens bruströskel
  • Det säkerställer bästa ljudkvalitet i lugna miljöer

Förstärker enbart ljud av intresse 

Expansion förbättrar ljudkvaliteten i lugna miljöer. Detta görs genom att reducera förstärkningen av mikrofonbrus och andra låga ljud som brukaren inte vill höra. 

Detta ger bästa möjliga bakgrund för avkopplande lyssning.

Baserat på verkliga bruströskeln  

ReSound mäter bruströskeln hos varje hörapparatmodell under utvecklingen och anger trösklar för expansion mellan grundbruset och trösklar för Wide Dynamic Range Compression. Lägre förstärkning tillämpas på ljudnivåerna under expansionströsklarna än på ljudet ovanför trösklarna. 

Detta är en unik teknik. Andra tillverkare av hörapparater anger helt enkelt expansionströsklar på en fast nivå, oberoende av själva apparaten.
Expansion-figure-5

ReSound Alera använder den senaste generationen av Surround Sound by ReSound inklusive Expansion.

För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - Teknisk bakgrund.