MiljöOptimering II

Environmental Optimizer II förstärker ljudet för optimal hörbarhet och komfort för intensiva ljud. Det som utmärker denna teknik från ReSound är att graden av förstärkning är beroende av situationen och brukarens individuella inställningar. 
Balance


MiljöOptimering II: 

  • Balanserar volymnivån på ljudmiljön i förhållande till brukarens behov
  • Skräddarsys för användarens behov

Olika inställningar för olika situationer 


Brukaren kan vilja framhäva eller dämpa vissa ljudegenskaper i en given ljudmiljö. Det är t.ex. möjligt att ange specifika ljudinställningar för musik eller telefoni.

Anpassas automatiskt enligt miljön


ReSounds MiljöOptimering II ger audionomer ett sätt att kompensera för dessa inställningar automatiskt. 

Det innebär att brukarna i mindre utsträckning behöver justera volymen manuellt eller växla till ett specifikt hörprogram.

Personligt anpassad för användaren

 
MiljöOptimering II justerar automatiskt både förstärkningen och Noise Tracker II:s inställningar enligt ljudmiljön. 

Alla dessa inställningar kan anpassas för användaren med hjälp av anpassningsprogrammet ReSound Aventa 3.


ReSound Verso använder den senaste generationen av Surround Sound by ReSound, inklusive Environmental Optimizer II.