Environmental Classifier

Environmental Classifier ligger till grund för brusreducering med hög precision och exceptionellt bekväma övergångar mellan ljudmiljöer. Det är det enda hörsystemet som analyserar energimönster för att urskilja röster från andra ljud.
Model


Environmental Classifier identifierar
  • Hur intensivt eller svagt ljudet är
  • Om det rör sig om röster eller andra ljud
  • Signal-/brusförhållandet

Överensstämmer med användarens ljuduppfattning


För att säkerställa rent och bekvämt ljud i alla ljudmiljöer krävs en digital representation av sättet som brukare av hörapparater uppfattar ljudmiljöer. 

Environmental Classifier analyserar viktiga akustiska egenskaper för att skapa denna digitala ”modell” som sedan ligger till grund för ytterligare ljudbehandling. 


Vilka typer av ljud förekommer i miljön?

Environmental Classifier arbetar genom att använda två kännetecken härstammar från ingångssignalen. 


Den första är den allmänna ljudnivån som är lätt att mäta med hörapparatens mikrofon. 


Den andra är signal-/brusförhållandet som är svårare att bestämma. Först måste förekomsten av både röst och buller identifieras. Sedan måste skillnaderna i ljudstyrkan analyseras för att kunna göra en uppskattning.

Två viktiga skillnader. Sju olika ljudmiljöer

De flesta systemen förlitar sig på variationer i ljudsignalens ljudstyrka för att skilja på buller och röst. Men röst är inte det enda ljudet som har varierande ljudstyrka. Nedslag på ett tangentbord varierar exempelvis också. 


ReSound har tagit hänsyn till detta vid utvecklingen av Environmental Classifier. Environmental Classifier söker efter skiftande mönster med hög och låg frekvensenergi som kännetecknar röst för att kunna skilja på verkliga röster och andra ljud med varierande ljudstyrka.


Miljön klassificeras sedan enligt sju olika ljudmiljöer baserat på sannolikheten att brukaren av hörapparaten verkligen befinner sig i en viss miljö. Inte de strikta förutbestämda kriterierna som många andra system använder.

Environmental-classifer-figure-3

Gradvis övergång för bekvämare och naturligare ljud 


Verkliga ljudmiljöer är mycket dynamiska - även när användaren stannar på en plats. En person som väntar på bussen i 10 eller 15 minuter kan exempelvis uppleva trafikbuller, flera personer som pratar, en person som pratar i kombination med bakgrundsbuller och även relativ stillhet. 

När varierande ljudmiljöer som dessa orsakar plötsliga övergångar i hörapparaten kan det resulterande ljudet bli obehagligt och störande för användaren.

Men eftersom ReSounds Environmental Classifier använder en sannolikhetsbaserad modell sker övergången gradvis. En gradvis övergång är inte lika märkbar och samtidigt bekvämare – vilket gör omgivningsljudet naturligare. ReSound Alera använder den senaste generationen av Surround Sound by ReSound inklusive Environmental Classifier.


För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - Teknisk bakgrund.