SPP Andel riktverkan

SPP ger brukaren av hörapparaten fylligt ljud och som gör det lättare att höra varifrån ljudet kommer. Det är teknik som gör det möjligt att utnyttja fördelarna med riktverkan och samtidigt tillhandahålla en naturlig återgivning av röster.
Balance
 
Riktningsmixbehandling
  • Separerar och balanserar sedan höga och låta tonlägen
  • Förbättrar talförståelsen i bullriga miljöer i alla riktningslägen
  • Bibehåller optimal ljudkvalitet
  • Utgör grunden för alla ReSounds riktverkansfunktioner

Uppnå en naturlig balans


Med ReSounds rikningsmixteknik delas ljudet först upp i höga och låga frekvenser. De höga frekvenserna behandlas sedan av riktverkanssystemet medan de låga frekvenserna behandlas med rundstrålande teknik. 

Tack vare att tekniken efterliknar örats egenskaper uppnås en naturlig balans mellan miljöuppfattning och riktverkan – även med BTE-hörapparater. 

Resultatet är en ljudbild som liknar den naturliga akustiken – det vill säga “naturlig” hörsel.

Riktverkan som verkligen fungerar


Trots att traditionell riktverkansteknik bevisligen förbättrar talförståelsen väljer många användare att avstå från funktionen eftersom den ger ett burkigt och onaturligt ljud. 

ReSounds riktningsmixteknik löser detta problem vilket innebär att brukarna inte behöver offra fördelarna med talförståelse.

Går någonting förlorat jämfört med ”gammal” riktverkansteknik?


Eftersom riktverkan är den enda hörapparatstekniken som bevisligen förbättrar talförståelsen i bullriga miljöer skulle man kanske kunna förvänta sig bättre talförståelse i bullriga miljöer när riktverkan är optimerad för alla frekvenser. 


Men faktum är att avsaknaden av riktverkan vid låga frekvenser har minimal påverkan på riktverkan eftersom talförståelse baseras på högre frekvenser.

Directional-mix-processing Figure_8


Avancerade lägen för riktverkan


Med riktningsmixbehandling förbättrar vi talförståelsen i bullriga miljöer och behåller samtidigt en naturlig ljudkvalitet.

ReSound erbjuder många olika riktverkanslägen.

Natural Directionality II


Natural Directionality II är ReSounds unika asymmetriska anpassningsmetod då en hörapparat använder fokuserad ljudupptagning och den andra använder rundstrålande upptagning. Det första örat är "fokusörat" och det andra örat är "medhörningsörat".


Denna asymmetriska metod har enligt forskning visat sig vara ett utmärkt sätt för brukare att på ett enkelt sätt kunna utnyttja fördelarna med riktverkan samtidigt som de är medvetna om omgivningsljudet. 


Eftersom riktningsmixbehandling tillämpas på fokusörat bibehålls en naturlig och balanserad ljudkvalitet.

Adaptiv riktverkan med AutoScope eller MultiScope


Riktningsmixbehandling förbättrar även den mest avancerade adaptiva riktningsalgoritmen med AutoScope Adaptive Directionality, som filtrerar bort avståndsseparerade ljud i upp till 20 olika frekvensområden.


AutoScope övervakar dessutom den relativa nivån på ljud som kommer från olika håll för att automatiskt justera ljudupptagningsvinkeln. 


Effekten blir som att zooma in på personen som talar framför användaren av hörapparaten och zooma ut när en eller flera personer talar på ena/båda sidor.


MultiScope Adaptive Directionality gör det möjligt för audionomer att ställa in bredden på upptagningsområdet för varje användare.


SoftSwitching analyserar inkommande ljud i hörapparatens två mikrofoner för att avgöra från vilket håll ljuden kommer ifrån. Programvaran bestämmer sedan om riktverkan ska tillämpas eller ej. 


Om miljön är tyst eller om signal-/brusförhållandet är gynnsamt tillämpas en rundstrålande respons. Om någon förändring i miljön är lämplig för riktverkan reagerar hörapparaten inom några sekunder.


ReSound Alera använder den senaste generationen av Surround Sound by ReSound inklusive riktningsmixbehandling och alternativ för riktverkan.


För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - Teknisk bakgrund eller ReSound Directional Options white paper.