DFS Ultra

DFS Ultra är det enda systemet för återkopplingsreducering som inte kompromissar. Systemet reducerar i princip återkoppling i alla tänkbara situationer. Och det ger lämplig förstärkning på ett konsekvent sätt utan att introducera artefakter eller kompromissa ljudkvaliteten. 

 

Stabilize

DFS Ultra
  • Reducerar återkoppling och ger samtidigt tillräcklig förstärkning
  • Inga artefakter eller kompromissad ljudkvalitet

Återkoppling - utmaningar 


De flesta systemen som reducerar återkoppling har begränsad förmåga att arbeta effektivt under verkliga förhållanden. 


Faktorer som eko i rummet och icke-linjära reaktioner i hörapparaten kan i själva orsaka just de visslande och tjutande ljud som systemet är avsett att eliminera. 

De flesta systemen kan dessutom inte skilja på verklig återkoppling och vissa externa ljud som höga toner, pipande ljud och musiktoner. Detta ger ofta störande ekon och efterklang.

Inga kompromisser


Som ett resultat måste de flesta återkopplingsreduceringssystemen göra kompromisser. De måste ”välja” mellan tillräcklig förstärkning, ljudkvalitet eller återkopplingsreducering i kritiska situationer. 


Exempelvis kan tillräcklig förstärkning innebära försämrad ljudkvalitet på grund av att systemet felaktigt filtrerar bort ljud som inte är återkoppling. 


DFS Ultra II kan däremot förstärka viktiga vardagsljud som telefonsignaler, larmljud och musik till önskad volym utan att missta ljuden för återkoppling.

DFS Ultra Figure_13

Störningsfritt ljud


DFS Ultra använder också ingångssignalmodellering – en banbrytande lösning för återkopplingsreducering. 

Denna teknik gör det möjligt för vårt system att bibehålla en representation av ljuden som hörapparaten registrerar, till skillnad från andra system som endast modellerar återkopplingskänsligheten. 

Fördelen är att DFS Ultra med hög precision kan skilja på återkopplingsljud och verkliga ljud, vilket förbättrar dess dynamiska egenskaper dramatiskt.

Whistle Control 


Whistle Control krävs ofta när det sker stora och plötsliga ändringar i återkopplingskänsligheten, exempelvis när en telefonlur kommer i närheten av hörapparaten. Detta avbryter förstärkningsslingan som annars kan leda till tjutande ljud.

DFS Ultra med inbyggd Whistle Control är ett avancerat återkopplingsreduceringssystem utan kompromisser.

DFS Ultra Figure_14

ReSound Alera använder den senaste generationen av Surround Sound by ReSound inklusive DFS Ultra.


För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - Teknisk bakgrund eller DFS Ultra white paper.