ReSound Sound Shaper frekvenskompression

Frekvenskompression är en alternativ strategi för förbättrad hörbarhet av högfrekventa ljud hos personer med nedsatt uppfattning av höga frekvenser eller permanenta skador i hörselsnäckan. Sound Shaper™ är den enda frekvenskompressionstekniken som förskjuter högfrekventa ljud nedåt i spektrumet och samtidigt bibehåller en proportionerlig relation mellan ingångs- och utgångsfrekvenserna. Sound Shaper förbättrar alltså hörbarheten av röstljud som annars går förlorade samtidigt som bästa möjliga ljudkvalitet bibehålls.

Sound Shaper

  • Förbättrar hörbarheten av röstljud
  • Bibehåller bästa möjliga ljudkvalitet

Så fungerar Sound Shaper


Konceptmässigt fungerar Sound Shaper frekvenskompression som placeringen av tangenterna på ett klaviatur. Sound Shaper komprimerar frekvenserna ovanför en viss tröskelnivå så att de hamnar närmare ihop.

SS12

Högfrekventa ljud kanske inte är hörbara beroende på typ av hörselnedsättning och hörapparatens begränsningar.


SS13

Sound Shaper komprimerar de höga frekvenserna och förflyttar ljudinformationen till en region som mer sannolikt är hörbar.


Proportionerlig frekvenskompression


Icke-proportionerlig frekvenskompression kan förvränga ljudet och försämra ljudkvaliteten. Sound Shaper använder proportionerlig frekvenskompression som ger mindre ljudförvrängning och bättre ljudkvalitet.

Liksom amplitudkomprimering kan Sound Shaper beskrivas utifrån en ingångs-/utångsfunktion. I stället för in- och utgångsnivåer analyseras in- och utgångsfrekvenserna.

linx_Graph_sound_shaper_400px


Relation mellan ingångs- och utgångsfrekvenser

Frekvenskompression tillämpas på de höga frekvenserna (ljusorange) ovanför frekvenskompressionströskeln, medan regionen med lägre frekvenser (mörkorange) lämnas okomprimerad.