Surround Sound by ReSound

Surround Sound by ReSound är vår ljudbehandlingsteknik som ger exceptionell hörförståelse, bättre uppfattning av varifrån ljudet kommer och rikare och fylligare ljud. Vi anser att emulering av det naturliga örat ger den bästa hörseln och naturligare ljud. Vi efterliknar örats egenskaper genom att tillämpa teknik som modellerar, filtrerar, balanserar och stabiliserar det digitaliserade ljudet.


Modell: Kvalitet in – kvalitet ut

Naturligt ljud är analogt, vilket innebär att det är en kontinuerlig ström av vibrerande energi. Trots att de flesta hörapparater omvandlar ljudet till digitalt format är det avgörande hur väl denna process utförs. Genom att härma det naturliga örats process med vår digitala process får användaren en naturligare ljudupplevelse.

Läs mer om ljudmodelleringsteknik som WARP processing och Environmental Classifier.

För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - Teknisk bakgrund.

Rent ljud: Komfort och naturligt ljud

Att filtrera bort oönskat buller är ett viktig aspekt av att kunna efterlikna den naturliga hörseln. Detta kompenserar för den nedsatta förmågan hos personer med hörselnedsättning att kunna fokusera på specifika ljud och filtrera bort bakgrundsljud. En ren signal gör hörupplevelsen naturligare och bekvämare. Lyssnandet blir mindre tröttsamt.

Läs mer om "ren" ljudteknik som Noise Tracker II, Expansion och WindGuard.

För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - Teknisk bakgrund.

Balans: talförståelse och naturligt ljud

Att kunna höra i bullriga miljöer är alltid högprioriterat. Även om de flesta hörapparater använder riktverkan för att lösa detta problem väljer många användare att inte använda det. Varför? Ljudet låter inte naturligt.

En del av filosofin med Surround Sound by ReSound är att skapa en naturlig återgivning av ljud i kombination med riktverkan. Detta ger användaren optimala förutsättningar att höra bra i alla situationer.

Läs mer om ljudbalanseringsteknik som Directional Mix Processing, WDRC och Environmental Optimizer.

För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - Teknisk bakgrund.

Stabilisera: Förhindra artificiella ljud för naturligt ljud

En del av vår Surround Sound-strategi är att förhindra/reducera onaturliga ljud i samband med digital ljudbehandling. Detta görs helt integrerat och sömlöst, utan att göra avkall på ljudkvaliteten och hörbarheten av röstljud.

Läs mer om stabiliseringsteknik som DFS Ultra II.

För mer information, ladda ner Surround Sound by Resound - Teknisk bakgrund.