iSolate nanotech

ReSounds hörapparater skyddas av vår unika iSolate™ nanoteknik. Skyddet ger mängder av fördelar och ökar livslängden på hörapparaterna.
  • Oslagbart fuktskydd
  • Ökad hållbarhet
  • Hög användartillfredsställelse

360° protection

iSolate nanoteknik är innovativ teknologi som skyddar hörapparaten in- och utvändigt med en fukt- och dammavvisande beläggning. inside and out with a water and dust repellent coating.

Beläggningen appliceras i en vakuumkammare, vilket garanterar att alla komponenter i hörapparaten skyddas. I denna process applicera ett polymerskikt som är 1 000 gånger tunnare än ett mänskligt hårstrå på hörapparatens alla ytor. På ReSound LiNX är även hörtelefonerna skyddade för att maximera hållbarheten och minimera reparationerna.

Hur fungerar iSolate nanoteknik?


När fukt kommer i kontakt med skyddsbeläggningen bildas droppar som avvisas från ytan. iSolate nanobeläggning skyddar dessutom hörapparaterna mot smuts som de ständigt utsätts för, t.ex. öronvax och salt, vilket förhindrar korrosion i hörapparaternas elektronik.

Denna unika nanoteknik ger följande fördelar:

  • Mindre korrosion
  • Färre reparationer
  • Optimal funktionalitet

Noggrant testade

För att kunna garantera högsta möjliga kvalitet på hörapparater som skyddas av iSolate nanoteknik, utsätter ReSound hörapparaterna för ett antal accelererade hållbarhetstester (AST) för att försöka tvinga fram skador och funktionsfel. Under dessa fem veckor långa tester utsätts hörapparaterna för extrema påfrestningar med saltvatten och vaxliknande substanser såväl som fysiska slitagetest. Efter testning kunde ingen synlig åverkan och inga funktionsfel konstateras på hörapparaterna med skyddsbeläggningen.

Hörapparaterna genomgick även ett realistiskt regntest för att simulera användning i kraftigt regn. Resultaten av detta test var anmärkningsvärda – ingen synlig åverkan och bibehållen funktionalitet.

Noggrant testade


ReSound testar sina produkter för kapslingsklass IP57 vilket numera är branschpraxis. Kapslingsklassning (IP-klassning) är ett system som anger graden av skydd mot inträngning av fasta partiklar (damm) och vatten i elektronisk utrustning. Efter testning inspekterades hörapparaterna, nya batterier sattes i och hörapparaterna fortsatte att fungera normalt. Slutsatsen som kan dras av detta är att om du råkar tappa hörapparaten i badkaret en gång bör hörapparaten fungera normalt igen när du har satt i ett nytt batteri. Det betyder dock inte att hörapparaten kommer att fortsätta fungera om du regelbundet tappar den i badkaret. De kompletterande miljötesterna som beskrevs tidigare visar även att iSolate nanobeläggning ger ett långvarigt exponeringsskydd