Fitting page ReSound UP Smart


  • ReSound Aventa® har ett pediatriskt anpassningsläge som baseras på den pediatriska anpassningsnormen DSL v5
  • ReSound Up SmartTM stöds av anpassningsprogrammet ReSound Aventa®

ReSound Aventa® pediatriskt anpassningsläge

ReSound Aventa® har ett intuitivt användargränssnitt som motsvarar bästa praxis inom branschen. Oavsett vilken programvara du har använt tidigare känns ReSound Aventa® välbekant.
 ReSound Aventa® erbjuder:

  • Noggrann matchning
  • Åldersbaserade standardinställningar för DSL v5
  • Naturlig eller coupler-baserad verifikation
  • Smidig, intuitiv anpassning
  • ReSound AirlinkTM för direkt trådlös anpassning


RECD och coupler-baserad anpassning och verifikation

Eftersom RECD-och coupler-baserad anpassning är hörnstenarna för pediatrisk anpassning har vi inkluderat följande detaljerad information.


RECD-anpassning
Med Aventa 3 kan du importera RECD-värden som uppmätts med valfri utrustning.
RECD-värden som uppmätts med Otometrics AURICAL är lätta att använda och effektiviserar den pediatriska anpassningen. Den första anpassningen kan göras med högre precision och antalet justeringar som krävs för att nå målet minimeras. För mer information om mätning av RECD-värden och var i processen de används gå till http://www.otometrics.com/Knowledge-Center/Fitting%20ressources

rs_up_screen_1_358_250rs_up_screen_2_358_250

Importera uppmätta RECD-värden från Noah. Klicka på knappen Open Entry/Measurement Module och välj sedan Import from Noah.

Coupler-baserad anpassning
Coupler-baserad anpassning och verifikation med REM on Top-läget i anpassningsprogrammet Aventa 3 är endast möjligt med GN Otometrics programvara och coupler-enhet (Aurical HIT eller Aurical Plus). Utför coupler-baserad anpassning genom att klicka på ”Real Ear Measurements” och välj sedan coupler-enhet, Aided response och dB SPLAR (2cc) i REM on Top. Ändra Output-vy i Aventa till ”2cc coupler view”. Nu kan du börja verifiera DSL5-målen och justera förstärkningen om så behövs.

rs_up_screen_3_358_250

Bild 2. Utför coupler-baserad anpassning genom att klicka på ”Real Ear Measurements” och välj sedan coupler-enhet, Aided response och dB SPLAR (2cc) under REM on Top. Ändra Output-vy i Aventa till ”2cc coupler view”. Nu kan du börja verifiera DSL5-målen och justera förstärkningen om så behövs.

Aventa pediatriskt anpassningsläge – utbildning
Med ReSound eCademy webbkurser kan du lära dig mer om Aventas pediatriska anpassningsläge när det passar dig.

Aventa Paediatric fitting mode

Download material about Aventa’s paediatric fitting flow.