Aventa och Solus Pro programvara

Med ReSound Aventa 3.x och Beltone Solus Pro1.x får du en möjlighet att väldigt exakt ställa in parametrarna i hörapparaterna.

Intuitiv anpassning

ReSound Aventa 3.x och Solus Pro 1.x är skapade för audionomer av audionomer.

  • Den enkla navigeringen banar väg för en framgångsrik utprovning.
  • ReSound Aventa och Solus Pro försäkrar att du har den information och de verktyg där och när du behöver dem.
  • Med ReSound Aventa och Solus Pro kan du minska din upplärningstid och börja utprovningen direkt när installationen är klar.

Aventa utbildning 

Med ReSound eCademy online utbildning kan du lära dig att använda Aventa programvara när det passar dig.
ReSound eCademy

Tre innivåer 

I Aventa 3.x och Solus Pro 1.x  får du en större flexibilitet med tre innivåer.
Tre innivåer (PDF)

Rådgivning byggt på interaktion

Programvarorna innehåller en rad olika verktyg för att anpassa och vägleda dina patienter på bästa möjliga sätt.
  • Hearing Loss Simulator hjälper audionomen att informera om patientens hörselnedsättning. Verktyget ökar t.ex. anhörigas förståelse för den hörselskadades tillstånd.
  • Över 200 ljudfiler finns tillgängliga för att spela för att skapa en realistisk situation.
Programvarorna har också möjlighet till trådlös programmering via Airlink.  Läs mer om Airlink och trådlös anpassning.